Subbag Kepegawaian dan TI


  Nama : UMMI HANI, S.Sos.
  Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
  Jabatan : KASUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN TI
  Pendidikan : S1
       
    Staff  Sub Bag Kepegawaian dan TI
  Nama : ELNA HELNIARIKA, S.Kom., M.Kom.
  Golongan/Ruang : PENATA (III/c)
  Jabatan : STAF SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN TI
  Pendidikan : S2
  Nama : INU NURHIDAYAT, S.Pd., SH.
  Golongan/Ruang : PENATA MUDA TK. I (III/b)
  Jabatan : STAF SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN TI
  Pendidikan : S1